เมื่อมีรถเข้าอู่ ให้ทำการบันทึก รายการซ่อม และเสนอราคาเข้าระบบ e-claim ทันที เพื่อความรวดเร็วในการบริการ

 
 


ID :
รหัสผ่าน :
 

 

 
ข่าวสาร
 
1)
ดาวน์โหลด Font ภาษาไทย
2)
บริษัทฯ ได้กำหนดวันจัดซ่อม เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริการ และใช้ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเวลามาตรฐานของบริษัทฯ ดังนั้นขอความร่วมมืออู่ใช้ระยะเวลาการจัดซ่อมตามตารางมาตรฐานของบริษัทฯ
3)
สำหรับท่านที่ใช้ระบบ TT&T แล้วส่งงานหรือภาพไม่ได้ 1)ให้ Download file DRTCP021 แล้วดำเนินการตามข้อ ถัดไป
4)
สำหรับท่านที่ใช้ระบบ TT&T แล้วส่งงานหรือภาพไม่ได้ 2)ให้ ดำเนินการตามข้อ ภาพหมายเลข -> 2
5)
แบบฟอร์มรายงานรถค้างอู่ (อ.8) ส่งทุกวันที่ 16 และ 30-แบบexcel
6)
ใบสั่งงานยกลาก
7)
ใบตรวจรับงานซ่อมทรัพย์สิน
8)
คู่มือสำหรับรถยนต์
9)
คู่มือสำหรับกระจก
10)
คู่มือสำหรับทรัพย์สิน
11)
คู่มือสำหรับรถบรรทุก รถบัส
12)
คู่มือสำหรับรถยก
13)
คู่มือสำหรับรถจักรยานยนต์
14)
คู่มือการติดตั้ง Font ระบบ E-Claim
15)
ขั้นตอนการนำภาพอู่เข้าระบบ E-claim
16)
การแจ้งรับอะไหล่รถยนต์
17)
ใบแจ้งรับรถเข้าซ่อม
18)
ขั้นตอนการแนบรูป ในระบบ e-claim
19)
TeamViewer มิตรแท้ฯ
20)
ราคาค่าแรง มิตรแท้ (29-10-2014)
   

*** คู่มือ การใช้งานระบบ E-Claim@ copyright 2006